NEM NEDİR

Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim hacimdeki nem miktarıdır. Gram/metreküp olarak verilir. Bağıl nem havadaki nem miktarının o havanın alabileceği maksimum neme olan oranıdır. Birimsel olarak verilir ve sıcaklık ile ters orantılıdır. Spesifik nem ise bir gazda bulunan su buharının ağırlığının gaz ağırlığına olan oranıdır. İngilizcede moisture ise bir katının aldığı ya da verdiği sıvı miktarına denir. Türkçede ise tam bir karşılığı yoktur, rutubet olarak adlandırılabilir. Çiğ noktasında ise yüzey üzerindeki bağıl nem %100’e eşittir. Bu, çiğ noktasın sıcaklığında havanın (ya da ilgili gazın) suya doyduğu anlamına gelir, sıcaklığın biraz daha azalması durumunda yüzey üzerinde bir miktar su yoğunlaşacaktır.NEM ÇEŞİTLERİ 3 TANEDİR BUNLAR:

1) mutlak nem 

2) maksimum nem

3) bağıl nem


1) mutlak nem


1 m3 havada herhangi bir anda ölçülen subuharı miktarının gr/cm3 olarak değerine mutlak nem denir.

Mutlak nem, yerden yükseldikçe, kıyılardan iç bölgelere gidildikçe Ekvator’dan kutuplara doğru genelde

azalır. Yaz aylarında mutlak nem, kış aylarından daha fazladır. Gündüz mutlak nem geceden daha fazladır.

Çünkü gündüz sıcaklık daha yüksek olur, buharlaşma artar.

Mutlak nemin artması için buharlaşma şartlarının gerçekleşmesi gerekir.

Yani su yüzeyi ve sıcaklıklığın olması gerekir.