Nem Nedir?

Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim hacimdeki nem miktarıdır. Gram/metreküp olarak verilir. Bağıl nem havadaki nem miktarının o havanın alabileceği maksimum neme olan oranıdır. Birimsel olarak verilir ve sıcaklık ile ters orantılıdır. Spesifik nem ise bir gazda bulunan su buharının ağırlığının gaz ağırlığına olan oranıdır. İngilizcede moisture ise bir katının aldığı ya da verdiği sıvı miktarına denir. Türkçede ise tam bir karşılığı yoktur, rutubet olarak adlandırılabilir. Çiğ noktasında ise yüzey üzerindeki bağıl nem %100’e eşittir. Bu, çiğ noktasın sıcaklığında havanın (ya da ilgili gazın) suya doyduğu anlamına gelir, sıcaklığın biraz daha azalması durumunda yüzey üzerinde bir miktar su yoğunlaşacaktır.

NEM ÇEŞİTLERİ 3 TANEDİR BUNLAR:
1) mutlak nem 
2) maksimum nem
3) bağıl nem

1) mutlak nem

1 m3 havada herhangi bir anda ölçülen subuharı miktarının gr/cm3 olarak değerine mutlak nem denir.
Mutlak nem, yerden yükseldikçe, kıyılardan iç bölgelere gidildikçe Ekvator’dan kutuplara doğru genelde
azalır. Yaz aylarında mutlak nem, kış aylarından daha fazladır. Gündüz mutlak nem geceden daha fazladır.
Çünkü gündüz sıcaklık daha yüksek olur, buharlaşma artar.
Mutlak nemin artması için buharlaşma şartlarının gerçekleşmesi gerekir.
Yani su yüzeyi ve sıcaklıklığın olması gerekir.

 

2) maksimum nem 
1m3 havanın belli sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Maksimum nem sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttıkça hava genişleyeceğinden taşıyabileceği nem miktarı artar. Sıcaklık azaldıkça hava daralır ve böylece taşıyabileceği nem miktarı azalır. Sıcaklıkla maksimum nem doğru orantılıdır.


3) bağıl nem

Mutlak nemin maksimum neme oranı havanın neme doyma oranını verir. Bu orana bağıl nem denir. Yüzde (%) olarak ifade edilir. Bağıl nem ile sıcaklık ters orantılıdır. Sıcaklık düştükçe maksimum nem azalacağından, bağıl nem yükselir. Sıcaklık değerleri yükseldikçe, maksimum nem artacağından bağıl nem düşer. Bağıl nem çöl bölgelerinde ve kara içlerinde az, Ekvatoral bölge gibi yağışlı bölgelerde ve deniz kıyılarında çoktur.